ตำรวจยอดขยันปลูกข้าวโพดกินดิบขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      ดาบตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำปลูกข้าวโพดกินดิบ พันธ์สยามรูวีควีน หรือ ราชินีทับทิมสยาม ขายสร้างรายได้งาม โดยทำการปลูกไว้จำนวนกว่า 4,000 ต้น โดยใช้เวลาปลูกประมาณ 60 วัน ก็สามารถเก็บผลได้ โดยในปีนี้ผลผลิตค่อนข้างดีและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีคนปลูกน้อย ซึ่งจะจำหน่ายกิโลกรัม ละ 35 บาท  3 กิโล 100 บาท

      ดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ตำรวจสังกัดภูธรจังหวัดพะเยา ในพื้นตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ต้องใช้เวลาว่างหลังจากงานประจำ เข้าทำการดูแลและเก็บผลผลิตข้าวโพดพันธ์  สยามรูวีควีน หรือ ราชินีทับทิมสยาม  ที่เขาทำการปลุกไว้ประมาณ กว่า 4,000  ต้น ซึ่งขณะนี้ เริ่มออกผลผลิตและสามารถเก็บจำหน่ายได้แล้วทุกวัน โดยแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตเพื่อส่งให้กับลูกค้าที่มีการสั่งมาทางออนไลน์ รวมทั้งลูกค้าในชุมชน ที่มีความนิยมในการรับประทานข้าวโพดกินดิบที่ตนเองปลูก  และสามารถที่จะจำหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

      โดยดาบตำรวจไพรัตน์ อะปะมาเถ ระบุว่า ตนเองปลูกมะข้าวโพดพันธ์สยามรูวีควีน หรือราชินีทับทิมสยาม ซึ่งปลูกไว้ประมาณมากกว่า 4,000 ต้น  มาเป็นระยะเวลาประมาณสองปีกว่าแล้ว ซึ่งคุณสมบัติของข้าวโพดดังกล่าวนั้น จะรับประทานดิบ ซึ่งจะสามารถให้สารอาหารที่มีประโยชน์ ต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 60 วัน ซึ่งในช่วง 40 วันก็จะออกไหมจากฟักข้าวโพด จากนั้นก็จะนับต่อไปอีกประมาณ 18-20 วัน ก็จะทำการเก็บเพื่อจำหน่าย ซึ่งขณะนี้สามารถให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีคนปลูกน้อย ซึ่งจะจำหน่ายกิโลกรัม ละ 35 บาท  3 กิโล 100 บาท โดยจะจำหน่ายทางออนไลน์และตลาดในชุมชน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากในพื้นที่มีการปลูกน้อยมาก เนื่องจากเมล็ดพันธ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งผลผลิตของตนเองในปีนี้คาดว่าจะได้รับผลผลิตมากกว่า 1 ตัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ในยามที่ว่างเว้นจากงานประจำ


แชร์ข่าวพะเยา