ชาวบ้านแห่ลงแขกหาปลา นำมาประกอบอาหาร และขายสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

            ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปดู ชาวบ้านจำนวนมาก ที่นำอุปกรณ์หาปลาหลากชนิด ทั้งแห ยอ และสวิง มาลงแขกจับปลา ในแหล่งกักเก็บน้ำของหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ 6 ต.ตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา กันอย่างคึกคัก หลังจากเริ่มเข้าสู่ในช่วงฤดูแล้งระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งให้ชาวบ้านหาปลา นำมาประกอบอาหาร และขายสร้างรายได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านไม่กล้าออกไปไกล จากหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

      คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดให้ชาวบ้านภายในหมู่บ้านห้วยลึก ตำบลตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้มีการลงแขกหาปลา ภายในหนองน้ำของหมู่บ้าน  ได้เข้ามาจับปลาในหนองน้ำสาธารณะ ปลาที่ได้จะนำมาประกอบเป็นอาหาร เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว หากได้มาก ก็จะสามารถนำไปขายให้กับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ในช่วงวิกฤติโรคไวรัสโควิด19 ระบาดไปทั่วประเทศไทยและทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เนื่องจากชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำอาชีพนอกบ้านไกลๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกิจกรรม ที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคี กันของชาวบ้านในชุมชนชนบทด้วย

      สำหรับปลาที่ชาวบ้านจับได้มีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็น ปลานิล ปลาช่อน ปลาขาว ปลากด บางรายจับได้กว่า 10-20 กิโลกรัม ซึ่งชาวบ้านจะขายกันสดๆ บริเวณที่จับปลา โดยปลานิล จะขายในราคา กิโลกรัมละ 50 บาท เป็นต้น  ชาวบ้านบางรายสามารถจับขายได้เงิน 500-1,000 บาทเลยทีเดียว ทำให้บรรยากาศรอบบริเวณหนองน้ำเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน


แชร์ข่าวพะเยา