สภ.แม่กา ฉีดพ่นยาฆ่าเซื้อป้องกันไวรัสโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

วันนี้วันศุกรฺ์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น มูลนิธิลือชาพะเยา ได้มาบริการฉีดพ่นยาฆ่าเซื้อป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบๆ สภ.แม่กา พะเยาแชร์ข่าวพะเยา