คณะสงฆ์จังหวัดพะเยามอบแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อให้กับชาวบ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

      คณะสงฆ์จังหวัดพะเยานำโดยพระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินทปญฺโญ)รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยามอบแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์จำนวน 400ลิตรให้กับพื้นที่ 3ตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


โดยโครงการมอบแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อให้กับชาวบ้านในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19โดยมอบให้กับตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ ตำบลแม่ใสและสถานีตำรวจแม่กาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาดูแลป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะนี้และนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทำความสะอาดลดแพร่เชื้อโควิด-19 ให้ทั่วทุกหลังคาเรือนโดยมีนายกเทศบาลตำบลแม่กานายกอบต.แม่ใสนายกอบต.แม่นาเรือพร้อมกับผู้กำกับสถานีตำรวจแม่กาเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้
      นาย ประพนธ์ เทียนวิหารนายกเทศบาลตำบลแม่กากล่าวว่าแอลกอฮอล์ 75 เปอร์เซ็นต์จำนวน 400ลิตรได้รับการสนับสนุนจากพระครูพิสิทธิ์สรการเจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหาเชื้อโรคโควิด-19หากหน่วยงานหรือพี่น้องประชาชนที่ต้องการแอลกอฮอล 70เปอร์เซนต์ให้ทำหนังสือมาที่พระสุนทรกิตติคุณรักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

      โครงการในครั้งนี้คุณหมอทรงพลได้มอบเงินซื้อชุดป้องกัน PPE จำนวน 160ชุดเพื่อนำไปแจกให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยาพร้อมทั้งนี้พระสุนทรกิตติคุณ (เดชา อินทปญฺโญ)รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำได้เปิดโรงทานเพื่อเลี้ยงพี่น้องในชุมชนวัดพระธาตุจอมทองจนกว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด-19จะครี่คายลงแชร์ข่าวพะเยา