ตรวจยึดแอลกอฮอล์จำนวนมาก

แชร์ข่าวพะเยา

     จังหวัดพะเยา  บูรณาการร่วมตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข ตรวจยึดแอลกอฮอล์กว่า 3,752 ลิตร นำตัวอย่างพิสูจน์  พร้อมดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด หากพบว่ามีการกระทำที่ผิดกฎหมาย

      เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจยึดแอลกอฮอล์จำนวนกว่า 3,500 ลิตร หลังขายผลจับกุมแอลกอฮอล์จากผู้ครอบครอง 2 รายวานที่ผ่าน โดยกำลังเจ้าหน้าที่จังหวัดพะเยา บูรณาการร่วมตำรวจ สรรพสามิต สาธารณสุข  ได้ดำเนินการตรวจยึด ทั้งวานนี้และวันนี้ โดย นายชนก  มากพันธุ์  ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายปัณณทัต  ใจทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  ตำรวจทางหลวง 5 พะเยา ตำรวจท่องเที่ยว เชียงราย-พะเยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพะเยา  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามกรมสรรพสามิต ได้ร่วมกันแถลง ข่าวการตรวจยึดแอลกอฮอล์จำนวน 3,725 ลิตร  ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ  ที่ บริเวณหน้ากองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมกันหามาตรการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสในส่วนของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่นำแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนผสม จึงได้มีประกาศกรมสรรพสามิตเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอใช้สิทธิ์เสียภาษีในอัตราศูนย์ สำหรับสุราสามทับ ที่นำไปทำการแปลงสภาพเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อจำหน่าย   ฉบับลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้มีวัตถุประสงค์จะนำสุราสามทับ หรือแอลกอฮอล์ไปผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ขอใช้สุราสามทับแปรสภาพต่อสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ ที่จะใช้สุราสามทับแปลงสภาพตั้งอยู่ หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับตั้งอยู่เสียก่อน จึงจะมีสิทธิ์นำสุราสามทับ แปลงสภาพของโรงงานอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตอนุญาตให้ทำการแปลงสภาพสุราสามทับ ตามสูตรที่กรมสรรพสามิตกำหนดนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ  และสถานที่ที่ได้รับอนุญาตได้  ทั้งนี้นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพสามิตกำหนดแล้ว  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

โดยของกลางที่ตรวจยึดได้แยกออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย  แอลกอฮอล์ จำนวน 252 ลิตร  ตรวจยึดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563  เวลาประมาณ 13.50 น. เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจยึดครั้งที่ 1 ได้แอลกอฮอล์อีกจำนวน 3,500 ลิตร เหตุเกิดที่ถนนพหลโยธินหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น  และล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลการตรวจยึดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ขยายผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการตรวจยึดในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ของกลางอีก 20,000 ลิตรเศษ  มูลค่าสินค้ารวม กว่า 1 ล้านบาท  และมูลค่าความเสียหายของภาครัฐ 5,763,000 บาทเศษ

โดยสุราสามทับที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้  อาจต้องใช้เวลาในการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ หลักฐานการได้มาและพฤติการณ์ของผู้ที่ได้มา ตามข้อมูลการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เสียก่อน  จึงจะแจ้งข้อกล่าวหา และดำเนินคดีต่อไปได้ ในเบื้องต้น  ได้รายงานให้อธิบดีกรมสรรพสามิตทราบ  และพิจารณาต่อไปแล้ว


แชร์ข่าวพะเยา