ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานำข้าราชการประกอบพิธีวันจักรี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการประกอบพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563

วันที่ 6 เมษายน 2563   นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อสักการะหน้าพระบรมสาทิส ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจําปี 2563 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา   เพื่อเป็นการแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม  ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  ที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของบรมราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลําดับ


แชร์ข่าวพะเยา