เกษตรกรปลูกกระหล่ำดอก กวางตุ้ง คะน้า ขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรกรหญิงวัย 58 ปี ในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ใช้พื้นที่ประมาณ3 ไร่ ปลูกพืชผัก ซึ่งมีทั้งกระหล่ำดอก คะน้า กวางตุ้ง ขายส่งสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด ยอดขายลดลงกว่าครึ่ง แต่ก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ดีพอสมควร

นางย้าย บริพัฒน์ เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 9  ตำบลดอกคำใต้  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตของตนเอง ซึ่งมีทั้งกระหล่ำดอก ผักกวางตุ้ง คะน้า  ผักกาดดอก เพื่อทำการส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา หลังจากที่เขาใช้พื้นที่บริเวณแปลงนาในพื้นที่หมู่บ้าน ทำการปลูกพืชผักดังกล่าว ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี

      โดยนางย้าย บริพัฒน์  เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกพืชผักดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากฤดูทำนา ซึ่งจะใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ทำการปลูกผักเช่น กระหล่ำดอก คะน้า กวางตุ้งและผักกาดดอก โดยจะใช้ระเวลาในการปลูก ผักกวางตุ้งและคะน้า ก็จะใช้เวลาประมาณ 45 วันผักกระหล่ำดอกจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ โดยตนเองจะปลูกและทำการขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้า  ในพื้นที่อำเภอเมือง โดยผักกวางตุ้งจะขายส่งในราคากิโลกรัมละ 12 บาท ผักคะน้าก็จะอยู่ที่ประมาณ 20 บาทหรือแล้วแต่ราคาตลาดในขณะนั้น ส่วนกระหล่ำดอกจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 25 บาท ซึ่งในแต่ละวันจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาสั่งซื้อตลอด ในช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่ไวรัสโควิดจะระบาด จะตัดส่งวันหนึ่งมากกว่า 200 กิโลกรัม แต่ขณะนี้ เหลือเพียงวันละ 80-100 กิโลกรัม เนื่องจากแม่ค้านำไปขายและได้ขายน้อยมาก เนื่องจากไม่มีคนออกมาหาซื้อ แต่ก็สามารถขายได้ ซึ่งตอนนี้ตนเองต้องลดการผลิตลง แต่ก็สามารถที่จะขายสร้างรายได้ให้พอสมควรและสามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา