โรงแรมยืนยันเป็นสถานที่กักกันหากจังหวัดต้องการ

แชร์ข่าวพะเยา

     ภาคเอกชนยืนยัน ที่จะใช้สถานที่โรงแรม เป็นที่กักกัน ผู้มีความเสี่ยงไวรัสโควิด หากจังหวัดมีความต้องการ ก็จะนำเสนอกับหุ้นส่วนผู้จัดการและเจ้าของ เพื่อจะเป็นสถานที่รองรับในการที่จะช่วยเหลือสังคม ขณะที่ทางจังหวัด ระบุว่า เป็นภาคเอกชนที่มีความปรารถนาดี แต่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เรามีสถานที่เพียงพอที่จะรองรับกับผู้ป่วยและกลุ่มผู้เสี่ยงดังกล่าวได้ โดยมีโรงพยาบาลของรัฐ 11 แห่งที่รองรับอยู่ ฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากจังหวัดพะเยายังมีขีดความสามารถในการรองรับเรื่องนี้อยู่ และไม่มีนโยบายที่จะใช้สถานที่เอกชนดำเนินการ

ว่าที่ร้อยตรียอดรัก พงษ์ศิริ กรรมการผู้จัดการโรงแรมพะเยาแกรนด์รูม ในพื้นที่ตำบลท่าวังทองอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว หลังทางโรงแรมมีความประสงค์ที่จะให้ใช้เป็นสถานที่กักกันผู้เสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จนทำให้มีบุคคลบางกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้มีการคัดค้านในเรื่องดังกล่าว จนล่าสุดทางว่าที่ร้อยตรียอดรัก ยังคงยืนยันที่จะดำเนินการในการที่จะใช้เป็นสถานที่กักกันผู้มีความเสี่ยงดังกล่าวหากจังหวัดมีความต้องการเนื่องจากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวนั้นเกิดความปลอดภัยและลดการเข้าพบแพทย์และพยาบาล โดยจะให้ใช้สถานที่ของโรงแรมเป็นสถานที่กักกัน

     โดยว่าที่ร้อยตรียอดรัก ระบุว่า แนวคิดในการดำเนินการดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นการที่ภาคเอกชนเล็กๆส่วนหนึ่งนั้น จะมีโอกาสช่วยเหลือสังคมโดยจะเปิดห้องพักที่มีอยู่ประมาณ 57 ห้องให้สำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นสถานที่กักกันตัว โดยทางโรงแรมจะดำเนินการในเรื่องของอาหารเวชภัณฑ์ต่างๆให้กับผู้ที่เข้ากักกันตัว เป็นระยะเวลา 14 ถึง 16 วัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ที่ไม่สะดวกในการที่จะใช้ที่อื่นเป็นสถานที่กักกัน โดยสถานที่ของเรานั้นยินดีที่จะให้ดำเนินการดังกล่าว หากจังหวัดมีความต้องการทางเราก็จะได้ดำเนินการประชุมกับหุ้นส่วนผู้จัดการและเจ้าของต่อไป

       ขณะที่นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า ถือเป็นเจตนาดีของภาคเอกชนดังกล่าวที่จะเปิดให้นำผู้ป่วยเข้าทำการรักษาบริเวณสถานที่ของโรงแรม แต่ทางจังหวัดขอยืนยันว่าในขณะนี้จังหวัดยังไม่มีนโยบายที่จะนำผู้ป่วยเข้าทำการรักษาในพื้นที่ของเอกชน เนื่องจากทางโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดพะเยามี 11 แห่ง ตอนนี้ยังมีความพร้อมที่จะบริการให้กับประชาชนดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอย่าได้วิตก เนื่องจากทางภาครัฐ โดยจังหวัดพะเยา ยังมีความพร้อมเป็นอย่างที่จะดูแลผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงไวรัสโควิด 19 ได้


แชร์ข่าวพะเยา