วิทยาลัยเทคนิคพะเยาผลิตหน้ากาก Face Shield มอบ ร.พ

แชร์ข่าวพะเยา

คณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาระดมกำลังเร่งผลิตหน้ากากเฟซชิวเพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในพื้นที่จังหวัดพะเยานำไปใช้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายจะผลิตให้ได้ 1,500 ชิ้นและเตรียมนำส่งมอบ

    คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาต่างระดมกำลัง เข้าทำการผลิตหน้ากากอนามัยลักษณะป้องกันละอองฝอย หรือ Face Shield  ที่ทำจากแผ่นพลาสติกใสและฟองน้ำ เพื่อที่จะส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยาและสถานีอนามัย ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไปที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ไว้ใช้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19  ซึ่งนายสถิต ปริปุณณากร ผ็อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ระบุว่าเป็นนโยบายของกรมอาชีวศึกษา ที่จะให้ทุกสถาบันได้นำความรู้ความสามารถในเรื่องของการทำงานฝีมือดังกล่าว มาช่วยกันผลิตหน้ากากป้องกันละออง หรือ Face Shield เพื่อทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมทั้งสถานีอนามัยในพื้นที่ ตลอดจนถึงประชาชน ผู้มีภาวะในเรื่องของการเสี่ยงการเกิดโรคดังกล่าว

ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้ระดมกำลังทั้งอาจารย์ครูเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษา มาช่วยกันดำเนินการจัดทำ โดยมีเป้าหมายที่จะทำจำนวน 1,500 ชิ้น และส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด 19 ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็จะสามารถส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้


แชร์ข่าวพะเยา