มอบอาหารเครื่องดื่มกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

แชร์ข่าวพะเยา

ภาคเอกชนหลายแห่ง ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มอบอาหารเครื่องดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลดอกคำใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่โดยระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ถือเป็นเสาหลักสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้

    ผู้บริหารบริษัท ปตท.ฟูแสงกรุ๊ป จำกัด นำกาแฟของร้านคาเฟ่อเมซอน เดินทางเข้าทำการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลดอกคำใต้ พร้อมกับหน่วยงานภาคเอกชน หลายราย ต่างนำอาหารเข้าทำการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เช่นกัน เพื่อเป็นการให้กำลังใจ กลับหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 มาโดยตลอด ดังนั้นจึงได้นำอาหารเครื่องดื่มเข้าทำการมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ส่วนใหญ่แล้วขาดโอกาสในการที่จะเดินทางไปรับประทานอาหารข้างนอกในช่วงนี้

โดยนายธริศ ฟูแสง ผู้บริหาร ปตท.ฟูแสงกรุ๊ป ระบุว่า เราเป็นภาคเอกชนองค์กรเล็กๆองค์กรหนึ่ง ที่อยากจะช่วยเหลือและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งในช่วงนี้ได้เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์นั้น ในช่วงนี้หลายแห่งถูกมองว่าจะเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะแพร่กระจายของเชื้อ และบางรายในการที่จะเข้าไปซื้ออาหารก็ยังคงได้รับการปฏิเสธ ดังนั้นจึงได้มีแนวคิด ที่จะให้กำลังใจกับบุคลากรดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการทำงานที่จะต่อสู้ไปด้วยกัน ดังนั้นจึงได้นำเครื่องดื่มเข้ามารอบให้เป็นกำลังใจถึงแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อย แต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงออกด้วยน้ำใจ ที่หลายฝ่าย พยายามเอาใจช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีขวัญกำลังใจที่ดี


แชร์ข่าวพะเยา