มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ ผลิต Aerosol Box ให้แพทย์

แชร์ข่าวพะเยา

               มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย FABLAB โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา (อาจารย์กฤษดา เหลืองทองคำ) และกลุ่มโครงงาน วมว Biophysics and Molecular Biomedical Science (ว่าที่ร้อยตรี มนัส ภูทวี และ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ และ FABLAB-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผลิตกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ โดยใช้ FABLAB ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการสร้างเครื่องมือแพทย์ป้องกันการฟุ้งของเชื้อCovid-19 เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ ทั้งนี้จะส่งมอบให้กับโรงพยาบาล ในเช้าวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่จะถึงนี้

           สำหรับ Aerosol Box กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย เกราะคุ้มภัยให้คุณหมอ เป็นอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ระบบหายใจล้มเหลว เป็นกล่องอะคริลิกใส ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เจาะช่องให้สอดมือเข้าไปได้ ใช้ครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วย โดยแพทย์ พยาบาล สามารถสอดมือเข้าไปในช่องเพื่อทำหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเป็นตัวช่วยในการแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรการแพทย์ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ COVID-19 จากผู้ป่วยสู่แพทย์ พยาบาล ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน


แชร์ข่าวพะเยา