มหาวิทยาลัยพะเยาส่งมอบ Aerosol Box กล่องป้องกันให้กับโรงพยาบาลพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 7 เมษายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบ Aerosol Box กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ให้กับ โรงพยาบาลพะเยา สำหรับAerosol Boxเป็นอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่ระบบหายใจล้มเหลวเป็นกล่องอะคริลิกใส ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เจาะช่องให้สอดมือเข้าไปได้ ใช้ครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วย โดยแพทย์พยาบาล สามารถสอดมือเข้าไปในช่องเพื่อทำหัตถการใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยเป็นตัวช่วยในการแยกอากาศระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรการแพทย์ ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อ COVID-19 จากผู้ป่วยสู่แพทย์ และพยาบาล ช่วยเพิ่มความมั่นใจขณะปฏิบัติงาน

โดย มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาคเหนือ และFABLAB-CMU (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผลิตกล่องป้องกันเชื้อกระจายแบบสอดท่อ โดยใช้ FABLAB ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ในการสร้างเครื่องมือแพทย์ป้องกันการฟุ้งของเชื้อCovid-19 เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ


แชร์ข่าวพะเยา