เกิดไฟไหม้ป่าลุกลามไหม้วัดอนาลโยเสียหายหลายล้านบาท

แชร์ข่าวพะเยา

          เกิดเหตุไฟไหม้ป่า บริเวณเขาตรีเพชร วัดอนาลโยทิพยาราม ไฟป่าสร้างความเสียหายพื้นที่ป่ากว่า 50 ไร่ ลุกลามเข้าไหม้ศาลาปฏิบัติธรรม เสียหาย  2 หลัง ค่าเสียหายมากกว่า 3 ล้านบาทโดยเจ้าหน้าที่ต้องนำรถดับเพลิงกว่า 10 คัน เข้าทำการสกัดไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่อื่นๆนานนับชั่วโมง

รถดับเพลิงของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา รถดับเพลิงของเทศบาลตำบลบ้านสาง  บ้านสันป่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น เทศบาลเมืองพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยาและจากองค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรอบ ร่วม 10 คัน ต่างระดมเข้าทำการดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณโดยรอบเขาตรีเพชร วัดอนาลโยทิพยาราม  โดยไฟได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง เข้าลุกไหม้บริเวณพื้นที่ป่า ได้รับความเสียหายมากกว่า 50 ไร่ นอกจากนั้นไฟป่าดังกล่าวยังได้ลุกลามเข้าไหม้บริเวณศาลาปฏิบัติธรรมของวัดอนาลโยทิพยาราม ซึ่งเป็นศาลาที่ก่อสร้างด้วยปูนและไม้สักจำนวน 2 หลัง ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งไฟได้ลุกลามเป็นบริเวณกว้าง เนื่องจากกระแสลมที่มีความแรง ซึ่งทำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าและอาคารปฏิบัติธรรมของวัด

ซึ่งขณะนี้ รถดับเพลิงของสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา และรถดับเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณโดยรอบร่วมกว่า 10 คัน ต้องช่วยกันสกัดกั้นไฟที่ลุกไหม้และควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วน และขณะนี้ยังได้มีการเฝ้าระวังไฟป่าดังกล่าว เพื่อไม่ให้ปะทุขึ้นมาอีก


แชร์ข่าวพะเยา