สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์ เชื้อไวรัส โควิด-19

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา รายงานสถานการณ์ เชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2563