น่าชื่นชมผู้ป่วยโควิด 19 พะเยาวางแผนกักตนเองไร้ชาวบ้านเสี่ยงสูงติดเชื้อ

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันหนองควาย หมู่ 6 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ยังคงใช้ชีวิตในประจำตามปกติ รถยนต์สัญจรไปตามไม่มีการดั้งด่านตรวจของชุมชน รวมทั้งร้านค้ายังคงเปิดขายสินค้าให้กับประชาชนอย่างเช่นเคย แม้ว่าจะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 1 รายในพื้นที่ก็ตาม เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าวได้กักตัวเองเมื่อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านหลายกิโลเมตร

   

           

 นายสนั่น สถิตคุณากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปืม เปิดเผยว่า ชาวบ้านทั้งหมดไม่มีความวิตกกังวลและตื่นตระหนก แต่อย่างใด เนื่องจากผู้ป่วยรายดังกล่าวมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยได้วางแผนจัดการกักตัวตนเองเป็นอย่างดี ตั้งแต่ก่อนกลับบ้าน โดยได้กักตัวเองในสวนซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือนของประชาชน แม้กระทั่งมารดาก็ไม่ไห้เข้าใกล้แต่อย่างใด เพราะทราบว่าตนเองเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ซึ่งอยากจะวิงวอนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง และอำเภอใกล้เคียง อย่าได้รังเกียจหรือระแวงชาวบ้านสันหนองควาย เพราะไทมไลน์ของผู้ป่วยไม่มีการสัมผัสประชาชนในพื้นที่แม้แต่รายเดียว

                นอกจากนี้ยังได้ประสานกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ทั้งหมด ร่วมกันสอดส่องและเฝ้าระวังสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลแม่ปืมให้กักตัวคนเอง เหมือนดังเช่นผู้ป่วยรายดังกล่าวที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการปฏิบัติตนเองป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ต่อไป

ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 85 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 77 ราย รอผลการตรวจ 5 ราย ยังอยู่โรงพยาบาล 19 ราย รักษาหายกลับบ้าน 65 ราย เสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ รักษาหาย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านและติดตามเฝ้าอาการต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา