ถนนสายเฟื้องฟ้าสวยงาม 63

แชร์ข่าวพะเยา

     ถนนสายพะเยา-ดอกคำใต้ ที่บริเวณเกาะกลางถนนระยะทางกว่า 8 กิโลเมตร ซึ่งปลูกต้นเฟื้องฟ้าหลากหลายสีและถูกตกแต่งพุ่มอย่างสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนสายนี้ในช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างมาก และถือว่าเป็นถนนที่สวยติดอันดับ 1 ใน 9 ถนนสวยระดับประเทศ

    ดอกเฟื่องฟ้าหลากหลายสีสวยงามที่ถูกปลุกไว้อย่างเป็นระเบียบบริเวณเกาะกลางถนน  ถนนสายพะเยาดอกคำใต้ซึ่งมีระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรสร้างความประทับใจให้กับผู้เดินทางผ่านถนนสายนี้ ในช่วงฤดูแล้งนี้เป็นอย่างมากหลังดอกเฟื่องฟ้าบานสะพรั่งสวยงามตลอดเส้นทาง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ ได้ร่วมกับแขวงการทางพะเยา ทำการปลูกดอกเฟื่องฟ้าประดับบริเวณเกาะกลางถนนตลอดทั้งสายและทำการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม

สำหรับถนนสายนี้นอกจากจะถูกประดับประดาด้วยดอกเฟื่องฟ้าในระยะทางกว่า 8 กิโลเมตรแล้วต่อจากพื้นที่นี้แล้วยังคงมีดอกทองกวาวบานสะพรั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลอดระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร จึงนับว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายดอกไม้ที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 9 ของถนนสวยของประเทศ


แชร์ข่าวพะเยา