จังหวัดพะเยา มอบแอลกอฮอล์ ให้กับส่วนราชการ

แชร์ข่าวพะเยา

          วันที่ 13 เมษายน 2563  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานมอบ แอลกอฮอล์ ให้กับส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดพะเยา , ตำรวจภูธรจังหวัด  , สำนักงานขนส่งจังหวัด  , ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพะเยาและอำเภอเมืองพะเยา ที่ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา นอกจากนี้ยังได้มอบหน้ากากอนามัย ที่ได้รับจัดสรรจากทางรัฐบาล มอบให้กับส่วนราชการดังกล่าว เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด  19 ด้วย

               นายชุติ  เดชมีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เปิดเผยถึงสถานการณ์ ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดพะเยา ว่าจนถึงขณะนี้จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน จำนวน 3 ราย  ในจำนวนนี้ ได้เสียชีวิตไป 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อำเภอจุน โดยเสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่9 เมษายนที่ผ่านมา    สำหรับผู้ป่วยอีก 1 ราย ที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่ อ.เชียงคำ  ตอนนี้มีอาการดีขึ้นตามลำดับ โดยล่าสุดยืนยันผลการตรวจเชื้อเป็น Negative หรือ ผลลบ ซึ่งหลังจากนี้จะมีการทำ  Home Quarantine” หรือ แยกสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน   ทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจ และปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ส่วนผู้ติดเชื้ออีก 1 รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

สำหรับในวันนี้ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพะเยา กรมสรรพสามิตกระทรวงการคลัง ก็ได้มอบแอลกอฮอล์จำนวน 3,000 ลิตร ให้กับหน่วยงานราชการ ในจังหวัดพะเยา เพื่อไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการ ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ในพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นหน้ากากอนามัย ตามที่รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรให้ในแต่ละจังหวัด เพื่อไปมอบให้กับ 4 กลุ่มเสี่ยง  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยพะเยา  จะได้นำแอลกอฮอล์จำนวน 3,000 ลิตรนี้ ไปผลิตเป็น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อนำไปให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา