บรรยากาศสงกรานต์กว๊านพะเยาเงียบเหงาไร้คนเล่นน้ำ

แชร์ข่าวพะเยา

     สภาพบรรยากาศในพื้นที่บริเวณริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งเคยเป็นสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่สำคัญของจังหวัด และมีผู้คนเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์กันในวันนี้ เมื่อหลายปีที่ผ่านๆมา เป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาไร้คนเล่นสงกรานต์ เนื่องจากเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้

สภาพบรรยากาศบริเวณริมกว๊านพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันนี้ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์สำหรับในปีนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะเงียบเหงาและไร้คนเล่นสงกรานต์ เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว จึงทำให้บริเวณที่นี่ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา เป็นสถานที่ ที่เล่นสงกรานต์กันอย่างครึกครื้นในทุกปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ชาวบ้าน ประชาชน ต่างให้ความร่วมมือในการที่จะไม่เล่นสงกรานต์กัน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคล วิด 19 จึงทำให้ในปีนี้บริเวณสถานที่แห่งนี้ไม่มีผู้มาเล่นสงกาานต์แต่อย่างใด และบรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงาแม้แต่การสัญจรเดินทางของประชาชนโดยทั่วไปก็จะมีปริมาณน้อยมาก ขณะที่สถานที่สำคัญต่างๆทั้งวัดและสถานที่ท่องเที่ยวแทบทุกแห่งได้มีการยกเว้นกิจกรรมสงกรานต์ในปีนี้ทุกกิจกรรม


แชร์ข่าวพะเยา