คืบหน้าพายุถล่มอำเภอภูซางเสียหายหนัก

แชร์ข่าวพะเยา

พายุ ฤดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่อำเภอภูซาง เมื่อค่ำวานที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้บ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ทั้ง 5 ตำบล ได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยบ้านเรือนชาวบ้านมากกว่า 2,000 หลังคาเรือน ได้รับผลกระทบ นอกจากนั้นพืชผลทางการเกษตร ต้นไม้และไม้ผล ถูกพายุพัดเสียหายจำนวนมาก โดยขณะนี้ทางอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหาย คาดว่าในพื้นที่อำเภอภูซาง จะได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก

     นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ต้องเข้าทำการสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอภูซาง หลังได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อค่ำวานที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ 5 ตำบลได้รับความเสียหายหนักโดยเฉพาะบ้านเรือนชาวบ้าน ซึ่งบางหลังคาเรือนเสียหายแทบทั้งหมดนอกจากนั้นพายุฤดูร้อนดังกล่าวยัง เข้าพัดถล่มต้นไม้ และพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนถึงไม้ผลได้รับความเสียหายจำนวนมาก

     โดยนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ระบุว่า พายุฤดูดูร้อนที่พัดถล่มเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอภูซาง ประกอบด้วยตำบลภูซาง ตำบลเชียงแรง ตำบลป่าสัก ตำบลสบบง และตำบลทุ่งกล้วย ได้รับความเสียหายและผลกระทบทั้งหมด โดยเฉพาะบ้านเรือนชาวบ้านที่หลังคาถูกพายุพัดเปิดเสียหายบางส่วนและบางส่วนถูกลมพัดจนหลังคาเปิดทั้งหลัง จำนวนมาก นอกจากนั้นพายุดังกล่าวยังเข้าพัดถล่มพื้นที่ทางการเกษตร ต้นยางพารา ไม้ผล ตลอดจนถึงพืชผลทางการเกษตรอื่นๆอีกจำนวนมาก โดยขณะนี้ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ในพื้นที่เร่งเข้าสำรวจเนื่องจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลเสียหายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ซึ่งคาดว่ามีบ้านเรือนชาวบ้านไม่น้อยกว่า 3,000 หลังคาเรือน ในเบื้องต้น ได้รับผลกระทบและขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจอยู่ เนื่องจากว่าเกิดความเสียหายที่เป็นวงกว้างมาก คาดว่าภายในเย็นวันนี้จะสามารถสำรวจความเสียหายได้เสร็จสิ้น สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือในขณะนี้นั้นในเรื่องของกระเบื้องหลังคานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เป็นจำนวนมากและวัสดุในพื้นที่ยังคงไม่เพียงพอ ในส่วนของความเสียหายส่วนอื่นๆจะได้ประสานทางจังหวัด เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าดำเนินการช่วยเหลืออีกขั้นตอนหนึ่ง


แชร์ข่าวพะเยา