สหกรณ์จังหวัดพะเยาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนแคนตาลูป

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 14 เมษายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา โดยนายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมใจสั่งซื้อแคนตาลูป เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนแคนตาลูปอำเภอแม่ใจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งไม่สามารถระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้


แชร์ข่าวพะเยา