ชาวบ้านแห่หาปลาหลังฝนแรกปลารับน้ำใหม่

แชร์ข่าวพะเยา

      ฝนที่ตกมาในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนมาก ออกมาหาปลากันอย่างคึกคัก เนื่องจากปลาต่างออกมารับน้ำใหม่ทำให้ชาวบ้านสามารถจับปลาได้เป็นจำนวนมาก บางส่วน  นำไปรับประทานในครัวเรือนและบางส่วนนำออกขาย ถึงแม้จะมีภาวะไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดแต่ชาวบ้านระบุว่า จำเป็นต้องออกหาปลาเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีรายได้อย่างอื่นเลย ที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวเลย  

      ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต่างออกมาหาปลากันอย่างคึกคัก บริเวณลำน้ำอิง หลังจากที่ 1-2 วันที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ส่งผลให้ปลาจำนวนมากออกมารับน้ำใหม่ และปริมาณปลาก็ออกมาเป็นจำนวนมาก  ทำให้ชาวบ้าน ต่างนำแห ยกยอออกมาจับปลากันอย่างคึกคัก และสามารถจับได้เป็นจำนวนมาก  และบางรายก็นำ ประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัว และบางรายก็นำออกจำหน่าย

      โดยชาวบ้าน กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นฝนแรกที่ตก หรือเรียกว่าปรากฏการณ์ปลาได้รับน้ำใหม่ก็จะออกมาให้จับกันมากกว่าปกติ และสามารถเห็นตัวปลาได้ชัดเจน ในช่วงนี้ซึ่งจะมีปลาหลากหลาย ทั้งปลาตะเพียนและปลา สร้อย ปลาขาว ช่อน ปลากระสูบ จะออกมาเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถจับไปรับประทานหรือขายได้ขายได้ถึงวันละกว่า 500 บาท ถีงแม้ขณะนี้จะมีภาวะไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดแต่ชาวบ้านระบุว่า จำเป็นต้องออกหาปลาเนื่องจากช่วงนี้ไม่มีรายได้อย่างอื่น ที่จะมาช่วยเหลือครอบครัวเลย


แชร์ข่าวพะเยา