ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รับมอบแอลกอฮอล์ภาคเอกชน สู้โควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

         วันที่ 17 เมษายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางฐิฐา  เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา  , คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด , ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันรับมอบ แอลกอฮอล์ จาก ผู้แทน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19  โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยนายชนก  มากพันธุ์  ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธี

       ตามที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ จะมอบ แอลกอฮอล์  จำนวน 190,000 ลิตรให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ  โดยบริษัทฯ จะดำเนินการส่งมอบแอลกอฮอล์ 72 เปอร์เซ็นต์ จำนวนแรก ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 2,000 ลิตร และศูนย์ราชการ 76 จังหวัด จังหวัดละ 500 ลิตร  เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 2019 หรือโควิด 19

        จากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา ได้ส่งมอบแอลกอฮอล์  ต่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลดอกคำใต้ , โรงพยาบาลแม่ใจ และโรงพยาบาลเชียงคำ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือโควิด 19  ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา