เกษตรกรเริ่มเผาไม่กลัวมาตรการห้ามเผาของจังหวัด

แชร์ข่าวพะเยา

  เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มเข้าเผาพื้นที่ทางการเกษตรของตนเอง โดยไม่กลัวมาตรการของจังหวัด ในการที่ให้มีการงดเผาโดยเด็ดขาดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ยังคงมีค่าเกินมาตรฐานอยู่ ถึงแม้จะมีฝนตกลงมา โดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 58 ไมโครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 84 ไมโครกรัมและค่า AQIอยู่ที่ 119 ไมโครกรัม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

      เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เริ่มเข้าทำการเผาเศษวัชพืชและทำการไถพรวนพื้นที่การเกษตรของตนเองแล้วในขณะนี้ ถึงแม้จังหวัดจะมีมาตรการให้มีการงดเผาโดยเด็ดขาดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2163 แต่ยังคงพบว่ามีเกษตรกรยังคงที่จะทำการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตรของตนเอง โดยที่ไม่เกรงกลัวมาตรการของจังหวัด ขณะที่ทางจังหวัดหรือทางท้องถิ่นในพื้นที่ ยังคงไม่มีการเข้าดูแลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ยังคงเห็นภาพเกษตรกรทำการเผาเศษวัชพืชในพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างต่อเนื่อง

      ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีค่าเกินมาตรฐาน ถึงแม้จะมีฝนตกลงมาเมื่อ 1-2 วันที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงส่งผลให้ค่าหมอกควันยังคงเกินค่ามาตรฐานอยู่ โดยค่า PM 2.5 อยู่ที่ 58 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 84 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ที่ 119 ไมโครกรัม เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ


แชร์ข่าวพะเยา