พายุลูกเห็บพัดถล่มตำบลแม่นาเรือ

แชร์ข่าวพะเยา

เกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง ลูกเห็บได้ตกลงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและไม้ผลของชาวบ้านได้รับความเสียหาย

    วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.พายุลูกเห็บที่พัดถล่มอย่างรุนแรง ที่ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถบันทึกได้ซึ่งมีความรุนแรงและมีลูกเห็บตกเป็นจำนวนมากโดยพายุลูกเห็บดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับไม้ผลของชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหายบางส่วน ซึ่งพายุลูกเห็บดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นในเวลาที่ไม่นานนัก จึงทำให้สร้างความเสียหาย ไม่มาก ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพืชผล ผลไม้ มีการร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีต้นไม้หักโค่นในบางพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่


แชร์ข่าวพะเยา