พายุลูกเห็บถล่มแม่นาเรือบ้านเรือนเสียหาย

แชร์ข่าวพะเยา

พายุลูกเห็บถล่มแม่นาเรือบ้านเรือนเสียหายจากการตรวจสอบเบื้องต้น ของตำบลแม่นาเรือมีหมู่ 4,3,12,15

เกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลูกเห็บได้ตกลงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน และไม้ผลของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จากการตรวจสอบเบื้องต้น ของตำบลแม่นาเรือ หมู่ 4,3,12,15 บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 2และ 3 บ้านโซ้ บ้านร่องคำหลวง ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง ลูกเห็บได้ตกลงสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและไม้ผลของชาวบ้านได้รับความเสียหาย โดยหลังคาถูกลมพัดจนหลุดปลิวไปกว่าครึ่งหลัง กว่า 20 หลังคาเรือน รวมทั้งวิหารวัด ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน 

        ซึ่งพายุลูกเห็บดังกล่าวนั้นได้เกิดขึ้นเกือบ ครึ่งชั่วโมง  จึงทำให้สร้างความเสียหาย แก่บ้านเรือน ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพืชผล ผลไม้ มีการร่วงหล่นเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีต้นไม้หักโค่นในบางพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจความเสียหายของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่


แชร์ข่าวพะเยา