ศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

แชร์ข่าวพะเยา

พร้อมเปิดออนไลน์ ศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตกับนักจิตวิทยา
จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือCOVID-19 ทำให้ประชาชนทั่วประเทศเกิดความวิตกกังวล ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบทั้งในด้านการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับภายในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID-19 ต้องปรับตัวอย่างกะทันหันในเรื่อง ระบบการเรียนการสอน ระบบการทำงาน รวมถึงด้านอื่นๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจเป็นอย่างมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสภาพจิตใจ ของนิสิตและบุคลากรในช่วงนี้ โดยศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสภาพจิตใจ เพื่อให้พวกเราชาวมหาวิทยาลัยพะเยาผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาให้กับนิสิต และบุคลากร ที่มีปัญหา และกำลังหาแนวทางหรือวิธีการจัดการปัญหา ทั้งในเรื่องของครอบครัว การเรียน หรือ ภาวะซึมเศร้า โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา หรือ (นักจิตวิทยา) สำหรับในช่วงนี้ ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่นา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้หลายคนเกิดภาวะเครียดและส่งผลต่อสภาพจิตใจ ศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมที่จะรับฟัง แต่อย่างไรก็ตาม กำลังใจสำคัญที่สุดครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคน ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัว ดูแลคนที่เรารัก และดูแลสังคม เราต้องผ่านมันไปให้ได้ คนที่ปรับตัวได้ก่อนคือผู้ที่จะอยู่รอด หากปัญหานั้นหนักหนาเกินเราจะรับมือไหว ให้เราช่วยคุณนะครับ เราจะข้ามปัญหานี้ไปด้วยกัน….you’ll never walk alone .
นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ให้คำปรึกษา อยู่ภายใต้กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เป็นศูนย์เพื่อให้บริการบุคลากร นิสิต ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต รวมถึงให้บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา เพื่อประเมินสภาพจิตใจเบื้องต้น โดยทำงานร่วมกันกับ นางสาวพัชรินทร์ ปินใจ นักจิตวิทยาคลินิก ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดที่นิสิตมาขอรับคำปรึกษานั้น จะถูกเก็บเป็นความลับ ปัจจุบันศูนย์ฯ เปิดให้บริการแบบออนไลน์ในทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 09:00 – 15:00 น โดยนิสิตที่สนใจ สามารถรับบริการผ่านการสแกน QR Code… “เพียงแค่เปิดใจ เราก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณ”


แชร์ข่าวพะเยา