กาชาดจังหวัดพะเยา ตัดเย็บทำหน้ากากอนามัยให้กลุ่ม อสม. ในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

      วันที่ 20 เมษายน 2563  นางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ การตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  ที่  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

    นางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์  ได้จัดทำโครงการ จัดหาผ้าฝ้ายมัสลิน ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยโดยมีเป้าหมายในการตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย และได้แจ้งให้เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ได้เชิญชวนสมาชิกกาชาด อาสาสมัครกาชาด ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนกลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือ กลุ่มอาสาสมัคร เพื่อสังคม ที่มีความรู้ความชำนาญในการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งแจกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหมู่บ้านสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.

              โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาสาสมัครกาชาด จิตอาสาพระราชทานตลอดจนกลุ่มองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19  เพื่อมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด รวมถึง  อสม.ในจังหวัดพะเยาจำนวน 15,000  คน คนละ 2 ชิ้นรวมเป็น 30,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัส 2549 ซึ่ง อสม.เป็นด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด  19 ในพื้นที่ ชุมชน ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคลากรที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุข  ในการร่วมมือกันในการป้องกันโรคโควิด 19 ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา