ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารับมอบ วีลแชร์ และสิ่งของ มอบให้ผู้พิการ

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รับมอบ วีลแชร์ รวมถึงเครื่องฟอกอากาศ หน้ากากอนามัย face shield  จากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อมอบให้กับคนพิการ  และบุคลกากรทางการแพทย์ป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด  19 

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานรับมอบสิ่งของจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา  และบริษัทโตโยต้าพะเยา (1994 ) จำกัด ซึ่งประกอบด้วย รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ หรือ วิลแชร์ เพื่อมอบให้กับคนพิการที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 10 คัน  รวมถึง เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 1 เครื่อง หน้ากากอนามัยจำนวน 500 ชิ้น มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาล และแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด  19  โดยมี นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  นางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี

       พร้อมกันนี้ นางฐิฐา  เชียงวงค์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 300 ชิ้น ที่เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนจิตอาสา และกลุ่มสตรี ผลิต และตัดเย็บขึ้น มอบให้กับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เพื่อ นำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด 19 ต่อไปด้วย


แชร์ข่าวพะเยา