รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพะเยา ป้องกันโควิด 19  

                  วันที่ 21 เมษายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายชุติเดช  มีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  นางฐิฐา  เชียงวงค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการร่วมในพิธี 

                  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูล ถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามมาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตกรุงเทพฯนั้น

              จังหวัดพะเยา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย 10,0000  ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส FACE SHIELD จำนวน  120 ชิ้น  COVER ALL จำนวน  50 ชิ้น ซึ่งหลังจากนี้ จะได้ทำการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในการป้องกัน  ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป ยังความปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ อย่างหาที่สุดมิได้


แชร์ข่าวพะเยา