สหกรณ์จังหวัดพะเยา แถลงข่าวการบริหารจัดการลิ้นจี่จ.พะเยา ปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายอเนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ได้ร่วมแถลงข่าว เรื่องการบริหารจัดการลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ปี 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เพื่อแถลงถึงมาตรการรองรับและแนวทางแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ออกสู่ตลาดตลอดถึงผลิตผลการเกษตรอื่นที่จะออกสู่ตลาดซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด 19 โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการแถลงข่าว


แชร์ข่าวพะเยา