แล้งน้ำลดคนแห่หาปลากว๊านพะเยาสร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มทวีความรุนแรง ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำที่สำคัญเช่นกว๊านพะเยา เริ่มแห้งลง ส่งผลให้บริเวณในเขตพื้นที่ตำบลบ้านสางและตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลดลงชาวบ้านหลายพื้นที่ต่างพากันแห่ออกหาปลากันเป็นจำนวนมาก ขณะที่สาธารณสุขออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด หากพบอาการของตนเองเป็นไข้ควรหลีกเลี่ยงการออกหาปลา

     ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำยอและสวิง รวมทั้งแห ออกทำการหาปลา บริเวณกว๊านพะเยา ในพื้นที่ตำบลบ้านสางและตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอดและ น้ำตื้นเขินมาก ทำให้ชาวบ้าน ต้องออกมาหาปลาโดยการนำแห และอุปกรณ์จับสัตว์ น้ำ ทำให้การจับปลาและสัตว์น้ำต่างๆ เป็นไปอย่างคึกคัก โดยชาวบ้านส่วนใหญ่สามารถจับปลาได้จำนวนมาก เพื่อนำไปประกอบอาหาร และที่เหลือจากการนำไปรับประทาน ก็นำไปขายต่อ เป็นการสร้างงานสร้างเงิน สร้างรายได้ ให้ชาวบ้านที่มาหาปลากันในช่วงนี้อีกวิธีการหนึ่งที่ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

      สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มส่งผลกระทบตามชุมชนรอบกว๊านพะเยา เนื่องจากปริมาณน้ำไม่สามารถที่จะนำไปใช้ในภาคการเกษตรได้แล้ว คงมีปริมาณน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคบริโภครวมทั้งผลิตน้ำประปา โดยปริมาณน้ำล่าสุดอยู่ที่ 19.02 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สาธารณสุขออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังในเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 หากพบอาการของตนเองเป็นไข้ควรหลีกเลี่ยงการออกหาปลา รวมทั้งในเรื่องการหาปลากับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมีมาตรการในการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ หากออกจากน้ำควรที่จะรีบทำความสะอาดร่างกายให้สะอาดอย่างทันที


แชร์ข่าวพะเยา