ชมรมคนรู้ใจมอบอาหารสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา นำอาหารและสิ่งของ เข้ามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19  เนื่องจากไม่มีงานทำและไม่มีรายได้ในช่วงนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ขณะที่สถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่าในห้วงระยะ  22 วันที่ผ่านมา ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างได

      ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำข้าวกล่องพร้อมสิ่งของ ซึ่งมีทั้งข้าวสารอาหารแห้ง จำนวนกว่า 400 ชุด ทำการแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีงานทำขาดรายได้ รวมทั้งได้รับความเดือดร้อน เรื่องของการดำรงชีวิต ทางชมรมจึงได้ทำการจัดทำอาหารพร้อมกับสิ่งของซึ่งมีข้าวสารอาหารแห้งตลอดจะถึงไข่ไก่ เข้ามอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

      ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่าในห้วงระยะเวลา 22 วันที่ผ่านมา ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่ ซึ่งจากการที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พบว่ามีบุคคลเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสะสม จำนวน 127  ราย ตรวจพบเชื้อ 3 ราย ไม่พบเชื้อจำนวน 124  ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา