ม.พะเยา สุดเจ๋งสร้างเพจ มพ.ตลาดแตกให้นิสิต บุคลากร มีรายได้จากวิกฤตไวรัส covid-19

แชร์ข่าวพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองกิจการนิสิต คิดไอเดียสุดเจ๋ง บนโลกสังคมออนไลน์ เปิดเพจ มพ.ตลาดแตก เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต บุคลกร ตลอดจนศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีพื้นที่ขายสินค้า อุปโภค บริโภคต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส Covid-19 เพื่อพลิกวิกฤตจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบในทุกพื้นที่  และเพื่อปฏิบัติตัวตามของนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”  ให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกออกจากบ้าน สามารถสั่งซื้อสินค้า ในเพจ มพ.ตลาดแตกนี้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ในการจับจ่ายสินค้า

ทางเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ดูแลเพจ มพ.ตลาดแตก เปิดเผยว่า สำหรับผู้ขาย เราจะเปิดโอกาสให้ นิสิต บุคลกร ตลอดจนศิษย์เก่า ได้มีพื้นที่แสดงสินค้าของตนเอง ไม่เพียงแต่จะมีการซื้อขายกันอย่างเดียวเท่านั้น การที่มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยพะเยา มาแนะนำสินค้า หรือ ธุรกิจของตัวเอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับน้องนิสิต ตลอดจนบุคลากรทั่วไป ได้มีความรู้ และสามารถมีอาชีพได้โดยจากการแนะนำจากรุ่นพี่ ทั้งนี้ เพจ มพ.ตลาดแตก ถือเป็นอีกเพจหนึ่ง ที่ตอบโจทย์กับสถานการณ์ในช่วงนี้อีกด้วย

สำหรับนิสิต ม.พะเยา ที่อยู่ต่างจังหวัด ก็สามารถขายสินค้าใน เพจ มพ.ตลาดแตกได้เช่นเดียวกัน โดยแจ้งรายละเอียดที่ชัดเจน กำหนดราคาที่ถูกต้อง และ จัดส่งในรูปแบบต่างๆที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไป ก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเพจ มพ.ตลาดแตก และสามารถซื้อสิ้นค้าตามความต้องการของท่าน สำหรับการเข้าร่วมเพจ มพ.ตลาดแตก ท่านสมารถแสกน QR Code ตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ พิมพ์ค้าหาใน Facebook เพียงแค่พิมพ์คำว่า “มพ.ตลาดแตก” ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อขายในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส Covid-19 นี้ได้อีกด้วย


แชร์ข่าวพะเยา