เกษตรกรภูกามยาวปลูกดอกพุดซ้อนขายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรกรหญิงวัย 42 ปี ในพื้นที่ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปลูกดอกพุดซ้อนขายดอกตูม สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะประสบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การขนส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลลำบาก  นอกจากนั้นดอกที่นำไปร้อยมาลัยส่งให้กับผู้ขายตามแยกต่างๆในพื้นที่ก็ขายลำบากเนื่องจากการเดินทางของรถขนส่งไม่เดินทางมากนัก แต่ก็สามารถเก็บส่งขายและก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ดีพอสมควรในช่วงนี้

นางอัญชลี วงศ์ไชย  เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 11  ตำบลดงเจน  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเพื่อนคนงาน กำลังทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตดอกพุดซ้อนของตนเอง เพื่อทำการส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และจังหวัดเชียงราย หลังจากที่เขาใช้พื้นที่บริเวณสวนของตนเองปลูกต้นพุดซ้อนจำนวนกว่า 140 ต้นเมื่อ 8-9 ปีที่ผ่านมา จนสามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้วันละเฉลี่ยกว่า 10 กิโลกรัม ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะส่งผลกระทบ ทำให้การขนส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลลำบาก  นอกจากนั้นดอกที่นำไปร้อยมาลัยส่งให้กับผู้ขายตามแยกต่างๆในพื้นที่ก็ขายลำบากเนื่องจากการเดินทางของรถขนส่งไม่เดินทางมากนัก ทำให้รายได้ลดลง แต่ก็สามารถเก็บส่งขายและก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ดีพอสมควร

     โดยคุณอัญชลี  เล่าว่า ตนเองได้ทำการปลูกดอกพุดซ้อนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 9 ปี จำนวนกว่า 140 ต้น โดยจะเก็บดอกที่มีลักษณะกำลังตูมส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในหลายพื้นที่ ซึ่งผลผลิตที่เก็บได้จะเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณวันละ 10 กิโลกรัม โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงฤดูฝนจะเก็บทุกวัน แต่ในช่วงฤดูหนาวจะเก็บวันเว้นวัน ซึ่งจะส่งขายในราคากิโลกรัมละ 80 บาท  และในช่วงเทศกาลงานบุญจะจำหน่ายดีมาก ซึ่งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้การขนส่งไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดที่ห่างไกลลำบาก  จึงสามารถส่งได้เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา นอกจากนั้นดอกที่นำไปร้อยมาลัยส่งให้กับผู้ขายตามแยกต่างๆในพื้นที่ก็ขายลำบากเนื่องจากการเดินทางของรถขนส่งไม่เดินทางมากนัก ทำให้รายได้ลดลงเหมือนกัน แต่ก็สามารถเก็บส่งขายและก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ดีพอสมควรในช่วงนี้


แชร์ข่าวพะเยา