ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ ปลูกผักในวัด สร้างความมั่นคงทางอาหาร

แชร์ข่าวพะเยา

    จังหวัดพะเยา ร่วมกับวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ “ปลูกผักในวัด”สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความเกื้อกูลกันระหว่างวัดกับชุมชน ในการที่จะใช้พื้นที่ของวัดในการปลูกผักเพื่อเป็นแหล่งอาหารในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

      นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันทำการทอดผ้าป่าเมล็ดพันธ์ รวมทั้งต้นกล้าพืชผักสวนครัว หลากหลายชนิด ที่ได้รวบรวมเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า จากส่วนราชการ พลังมวลชนและผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบให้กับวัดในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน 333 วัด เพื่อดำเนินกิจกรรมปลุกผักในวัด สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความเกื้อกูลระหว่างวัดชุมชนต่อไป

โดยในวันนี้ได้ทำการส่งมอบให้กับพระสุนทรกิตติคุณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งต่อให้กับวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 333 วัดพร้อมทั้งร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ภายในบริเวณวัด ในการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมทั้งสร้างความเกื้อกูลระหว่างวัดกับชุมชนในห้วงที่เกิดวิกฤติการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งจะใช้พื้นที่วัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้ชุมชนสามารถที่จะใช้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา