กฟจ.พะเยาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธที่  6พฤษภาคม 2563 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ มอบหมายให้ แผนกก่อสร้าง นำโดยนายนิมิตร ปิวศิลป์ หผ.กส.กฟจ.พะเยา พร้อมทีมงาน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน กฟจ.พะเยาพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบข้าวกล่อง,เครื่องดื่ม เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับชุดงานก่อสร้าง


แชร์ข่าวพะเยา