มหาวิทยาลัยพะเยา จับมือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา การส่งผู้ป่วยนอกเพื่อรักษาต่อ

แชร์ข่าวพะเยา

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2563  เวลา 14.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ คณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกของตกลง การส่งผู้ป่วยนอกเพื่อรักษาต่อ (OP Refer) ร่วมกับ นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และนายแพทย์สาธิต กิมศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอกคำใต้

โดยเป็นการลงนามระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา กับมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งตัวผู้ป่วยนอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อ ตามมาตราฐานด้านการรักษาพยาบาล ร่วมไปถึงการดูแลนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไปฝึกงานในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดพะเยา อีกด้วย โดยพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา