ชาวบ้านร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังประสบปัญหาลงทะเบียน 5 พัน

แชร์ข่าวพะเยา

       ประชาชนใน จ.พะเยาที่ประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯเงินเยียวยา 5,000 บาทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 เข้าร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อให้ช่วยเหลือ

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ชาวบ้านจังหวัดในจังหวัดพะเยา ที่มีปัญหาการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19  ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ได้ทยอยเดินทางเข้ามาร้องเรียนกับทาง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เพื่อ ร้องขอให้ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการชดเชยรายได้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ไปยัง กระทรวงการคลัง และรัฐบาล  เพื่อพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเนื่องจาก เป็นผู้ที่มีได้รับผลกระทบจริง แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากติดปัญหาการลงทะเบียนในระบบ จากการที่ระบบระบุว่าเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง และปัญหาต่างๆที่ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้  หลังจากทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยาได้เปิดให้ผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้สามารถร้องเรียนได้วันนี้เป็นวันแรก   โดยบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนทยอย เดินทางมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดได้มาทำการรับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  พร้อมชี้แจง ทำความเข้าใจถึงปัญหาและมาตรการตามโครงการฯ

          ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา และสำนักงานคลังจังหวัด จะได้ส่งเรื่องที่ได้รับจากผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ส่งไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณา ต่อไป    ทั้งนี้ ใครที่ประสบปัญหาลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ ให้รีบมา ร้องทุกข์กับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ศาลากลากงจังหวัดพะเยาได้ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


แชร์ข่าวพะเยา