สหกรณ์จังหวัดพะเยาติดตามผลผลิตลิ้นจี่ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน เข้าติดตามงานเรื่องของการกระจายลิ้นจี่ออกนอกแหล่งผลิตซึ่งในวันนี้ กลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก จัดส่งไปที่ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม ราคา 120 บาท จำนวน 800 ถุง เพื่อให้ได้ลิ้มลองรสชาติกันในฤดูกาลนี้


แชร์ข่าวพะเยา