สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมเปิดร้านจำหน่ายปลานิลสด สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำ

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางอุษา เครือสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ นางสาวสุนทรี อริยะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 พื้นที่อำเภอเมือง,อำเภอแม่ใจ พร้อมประธานสหกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ร่วมเปิดร้านจำหน่ายปลานิลสด พร้อมชำแหละ ของสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเมืองพะเยา จำกัด

ซึ่งมาเปิดจำหน่ายเพื่อบริการประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์การๆแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส (covid-19) ณ จุดจำหน่ายอาคารหน้าที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด ซึ่งจำหน่ายในราคายุติธรรม เป็นปลานิลที่สมาชิกสหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต๊ำเพาะเลี้ยงจากแหล่งต้นน้ำ สดใหม่ส่งตรงสู่ผู้บริโภค และยังมีบริการส่งตรงถึงบ้าน โดยการโทรสั่งซื้อ หรือ สั่งผ่าน แอพพลิเคชั่น #ไออิ่มพะเยา  ติดต่อสอบถามโทร. 097-9243125,091-6287646,089-5531493


แชร์ข่าวพะเยา