ภาคเอกชนมอบสิ่งของงบประมาณช่วยเหลือ รพ.สู้โควิด

แชร์ข่าวพะเยา

      ภาคเอกชนโดยบริษัทซีพีออล  นำสิ่งของเครื่องใช้ทั้งชุด  PPE แอลกอฮอล หน้ากากอนามัย รวมทั้งงบประมาณรวมกว่า 1 ล้านบาท มอบให้กับโรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ตามโครงการช่วยเหลือ คนไทยไม่ทิ้งกัน มอบงบประมาณ 1 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทั้ง 77 แห่ง 77 จังหวัดของประเทศไทย ขณะที่โรงพยาบาลภูซาง ระบุ จะนำสิ่งของงบประมาณที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

      ผู้บริหารบริษัท CP AII และเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำชุด  PPE แอลกอฮอล หน้ากากอนามัย รวมทั้งงบประมาณรวมกว่า 1 ล้านบาท เข้าทำการมอบให้กับโรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นการในการช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ห่างไกลและมีแนวตะเข็บติดกับชายแดน  ซึ่งขาดอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รวมทั้งงบประมาณในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งตามโครงการของบริษัทซีพีออล์ ได้ดำเนินการที่จะนำงบประมาณดังกล่าวเข้าทำการช่วยเหลือโรงพยาบาลในประเทศไทยจำนวน 77 จังหวัด ในวงเงินงบประมาณหนึ่งล้านบาท เข้ามอบให้กับโรงพยาบาลภูซาง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้คัดสรรโรงพยาบาลภูซาง อำเภอภูซางจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กและมีพื้นที่ติดกับแนวชายแดน และขาดงบประมาณและ อุปกรณ์ในการป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการนี้ทางบริษัทซีพีออจึงได้มีการดำเนินการที่จะนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งมีทั้งเจล แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ร่วม ทั้งชุด PPE เข้าทำการมอบให้กับโรงพยาบาล พร้อมกับงบประมาณในการที่จะดำเนินการในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว รวมทั้งสิ้นเป็นเงินรวมกว่าหนึ่งล้านบาท

      โดยนายแพทย์อดิศักดิ์ ศุภกาญจน์ รักษาการผู้อำนายการโรงพยาบาลภูซาง ระบุว่า ต้องขอบพระคุณบริษัทซีพีออล ตลอดจนถึงผู้เกี่ยวข้องที่มอบอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาไวรัสโควิด-19 ให้กับทางโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวรวมทั้งงบประมาณที่ได้รับรวมกว่าหนึ่งล้านบาทนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ใน การแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของไวรัสโคลวิด 19 ซึ่งในพื้นที่ของอำเภอภูซางนั้น ทางโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ที่กำลังจะพัฒนาเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐาน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือโรงพยาบาลอำเภอภูซาง เป็นโรงพยาบาลที่มีแนวตะเข็บติดกับชายแดนไทย-ลาว ดังนั้นจึงต้องมีการบริการให้กับประชาชน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องได้รับการดูแลรักษาตามหลักจริยธรรม เช่นกัน ดังนั้นที่ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้งบประมาณดังกล่าวนำไปพัฒนาในเรื่องของการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ดีต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา