ปลูกพริกทองระย้าสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลสบบง  อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ปลูกพริกพันธ์ทองระย้า ขายส่งสร้างรายได้ได้ดี  ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 แต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สามารถที่จะอยู่ได้ในยุคนี้ โดยแต่ละวันสามารถเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายสร้างรายได้วันละ 1-2 พันบาทต่อวัน

นายบุญธรรม กองทิพย์  เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสบบง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา พร้อมกับเพื่อนบ้านกำลังช่วยกันเก็บผลผลิตพริกพันธ์ทองระย้า  ภายในบริเวณสวนของตนเอง เพื่อส่งจำหน่าย หลังจากที่เขาได้ทำการปลูกไว้ในพื้นที่ประมาณ  2 ไร่ และสามารถที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วในช่วงนี้ เป็นจำนวนมาก โดยเขาได้มาปลูกพริกพันธ์ทองระย้า มาเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา จนผลผลิตสามารถเก็บได้และมีความสวยงามลูกดก ส่งผลให้สร้างรายได้เป็นอย่างดียิ่ง

    โดยนายบุญธรรม  เล่าว่า  ตนเองทำการปลูกพริกพันธ์ทองระย้า มาเป็นระยะเวลาหลายปีมาแล้ว โดยจะใช้เป็นพืชหลังการทำนา ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา และขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แทบทุกวัน เนื่องจากตนเองจะเก็บเกี่ยวเป็นพริกแดง ส่งจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 42 บาท และหากเป็นพริกเขียวหรือสด ก็จะจำหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ 20 กว่าบาท ซึ่งจะทำการเก็บเกี่ยวกับภรรยา 2 คน เฉลี่ยต่อวันก็สามารถเก็บจำหน่ายได้วันละ 1-2 พันบาท ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 4-5 เดือน  ถึงแม้ในปีนี้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคโควิด 19 ทำให้ราคาพริกลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขนส่งหรืออะไรต่างๆก็จะไม่สะดวกเหมือนทุกปีที่ผ่านมา แต่การปลูกพริกดังกล่าวก็สามารถทำให้เกษตรสามารถอยู่ได้ และมีรายได้ที่ดี ในยุคที่เกิดวิกฤติในช่วงนี้    นายบุญธรรม กองทิพย์  อายุ 47 ปี เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลสบบง  อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 081-0304266     นับว่าอาชีพการปลูกพริกทองระย้า และพริกอื่นๆในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่นี่ได้เป็นอย่างดี


แชร์ข่าวพะเยา