โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาประชาสัมพันธ์ สถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ พะเยา  และโครงการพัฒนาวัดพระธาตุจอมทอง งบประมาณรวม ๑๕๐ ล้านบาท ณ โบราณสถานสบร่องขุยและวัดพระธาตุจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เลขานุการมูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมถ่ายภาพเพื่อนำไปประกอบการทำประชาสัมพันธ์ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ พะเยา  ณ โบราณสถานสบร่องขุย ตำบลท่าวังทอง และวัดพระธาตุจอมทอง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

“โบราณสถานสบร่องขุย ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถือเป็นจุดกำเนิดของสามกษัตริย์ ได้แก่ พญามังราย เมืองเชียงราย พญาร่วงรามคำแหง สุโขทัย และพญางำเมือง ภูกามยาว เมืองพะเยา เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระราชาธิราช ทั้ง ๓ พระองค์ ทรงร่วมกระทำสัตยาธิษฐาน กรีดเลือดดื่มน้ำร่วมสาบาน
เพื่อเป็นมิตรไมตรีต่อกัน ณ สบร่องขุย ริมน้ำอิง เมืองพะเยา เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๑๘๓๐ หลังจากนั้น
พระราชาธิราช 3 พระองค์ จึงไปสร้างเมือง นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.๑๘๓๙ ต่อไป ในอดีตสถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ ที่มีร่องรอยของวัดโบราณ แนวกำแพง ๕ ด้าน ซากพระวิหาร เจดีย์ พระพุทธรูป ศิลาจารึก รวมทั้งมีการค้นพบ พระทองคำ พระนอดขุนพล โบราณสถานโบราณวัตถุอื่น ๆ
ที่กระจายอยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่ ภายหลังเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน ลักษณะเป็นสามเหลี่ยม
เนื้อที่ ๓-๓-๒๕ ไร่” นายถกนธ์ ข่ายสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา เลขานุการมูลนิธิ สามกษัตริย์พะเยา กล่าว

“ทางมูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สามกษัตริย์ ปรับปรุงโบราณสถานสบร่องขุย ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา และ มูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เลขที่ ๖๗๘-๕๑๒๘๐๑๓ ชื่อบัญชี มูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา โดยการบริจาคการผ่านการโอนเงินธนาคาร
ขอความกรุณาแจ้งทางมูลนิธิ สามกษัตริย์ พะเยา เพื่อที่ทางมูลนิธิฯ จะได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคครั้งนี้ด้วย” นายถกนธ์ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ในส่วนวัดพระธาตุจอมทอง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้เสนอโครงการพัฒนาวัดพระธาตุจอมทอง ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของวัด  อาทิ จุดชมวิว ซุ้มประตูวัด ปรับปรุงบันไดพญานาคทางขึ้นวัด และอื่น ๆ รวมงบประมาณ ๑๕๐ ล้านบาทต่อกรมโยธิการและผังเมือง ซึ่งจะได้พิจารณาจัดสรรต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา