ไปรษณีย์พะเยาช่วยเหลือกระจายลิ้นจี่หลังกระทบโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ช่วยเหลือในการจำหน่ายและกระจายผลผลิตลิ้นจี่ ของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังผลผลิตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ตลาดต่างประเทศไม่เดินทางมารับซื้อ ทางไปรษณีย์ไทย ถึงเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน โดยนำผลผลิตขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ ThailandPostmart.com  โดยไปรษณีย์จะนำผลผลิตของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ต้องทำการเก็บผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพของตนเองเพื่อนำแพ็คกล่องส่งให้กับลูกค้าผ่านไปรษณีย์จังหวัดพะเยา หลังเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบ เนื่องจากตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนไม่เดินทางมารับซื้อผลผลิตในปีนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้เกษตรกรไม่มีตลาดในการรองรับผลผลิต ซึ่งทางไปรษณีย์ไทย โดยไปรษณีย์จังหวัดพะเยา จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนโดยนำผลผลิตลิ้นจี่ ขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ เพื่อให้พี่น้องคนไทยที่มีน้ำใจจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่ ได้ทำการสั่งซื้อลิ้นจี่คุณภาพผลผลิตคัดเกรดพิเศษ โดยไปรษณีย์จะเป็นผู้นำผลผลิตสดๆจากชาวสวนไปส่งมอบให้กับผู้สั่งซื้อถึงหน้าบ้าน

โดยนายสุชาติ พรหมพิทักษ์ ไปรษณีย์จังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางกลุ่มเกษตรกรปลูกลิ้นจี่แปลงใหญ่ ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ ได้ประสบกับปัญหาในเรื่องของการกระจายผลผลิตลิ้นจี่ในปีนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ ตลาดต่างประเทศไม่เดินทางมารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร และเกษตรกรก็มีการกระจายสินค้าที่ค่อนข้างจะลำบาก ทางไปรษณีย์ไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน โดยนำผลผลิตขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ ThailandPostmart.com   เพื่อให้พี่น้องคนไทยที่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่อำเภอแม่ใจ สามารถที่จะสั่งซื้อลิ้นจี่คุณภาพคัดพิเศษ ได้โดยสามารถเข้าไปสั่งซื้อที่ชาวสวนและทางเว็บไซต์ดังกล่าว ทางไปรษณีย์ก็จะทำการจัดส่งให้โดยขณะนี้ได้ทำการแพ็คเป็น 1 กล่อง น้ำหนัก5 กิโลกรัม ราคากล่องละ 455 บาท(ราคานี้รวมทั้งลิ้นจี๋ กล่อง และค่าส่ง) ซึ่งไปรษณีย์จะเป็นผู้นำผลผลิตสดๆจากชาวสวนไปส่งมอบให้กับผู้สั่งซื้อถึงหน้าบ้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ในการที่จะเปิดช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ในปีนี้

    สำหรับผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งเป็นผลผลิตลิ้นจี่ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะพันธ์ฮงฮวย ที่มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ คือลูกโต สีชมพูสวย กลิ่นหอม รสชาติหวานนุ่ม ทานแล้วชุ่มคอและไม่เกิดอาการร้อนใน ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ทำการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการซื้อผลผลิตครั้งนี้ โดยไปรษณีย์จะเป็นผู้กระจายสินค้าให้ถึงผู้บริโภคโดยตรง


แชร์ข่าวพะเยา