เตือนภัย หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอม

แชร์ข่าวพะเยา

กรมการขนส่งทางบก เตือนภัย อันตรายจากผู้ไม่หวังดี หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอม สูญเสียเอกสารสำคัญ สูญเสียเงิน  โดยใบอนุญาตขับรถปลอม มีความผิดตามกฎหมาย อย่าหลงเชื่อหากมีผู้ใดแอบอ้างอาสาดำเนินการด้านในอนุญาตขับรถให้โดยเด็ดขาด ประชาชนท่านใดพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือได้รับการติดต่ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที หรือ โทรสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


แชร์ข่าวพะเยา