พิธีถวายผ้าพันตาห่มพระเจ้าตนหลวง

     พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมจัดพิธีประเพณีถวายผ้าพันต๋า หรือพันตา พระเจ้าตนหลวง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเชื่อว่าอานิสงส์จากการได้ถวายผ้าพันตา จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ทุกข์ยากลำบาก ปราศจากเพศภัยอันตรายต่างๆจะไม่กร้ำกราย

    วันที่4มกราคม2564นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวนมาก เข้าร่วมพิธีประเพณีถวายผ้าพันตา หรือผ้าปันต๋า ตามภาษาล้านนา ห่มพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นประเพณีแบบล้านนา ที่ทำสืบทอดกันมาหลายร้อยปีโดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว สำหรับผ้าพันตาดังกล่าวนั้นทางพุทธศาสนิกชน ก็จะร่วมกันทำการตัดเย็บและตกแต่งลวดลายที่เป็นแบบฉบับล้านนา และก็จะจัดพิธีแห่ผ้าพันตา เจริญพุทธมนต์แบบล้านนาหรือเมืองเหนือ ในการห่มพระเจ้าตนหลวง ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่

    สำหรับผ้าพันตา หรือผ้า ปันต๋า ดังกล่าวนั้นที่ชาวล้านนาเรียกว่าผ้า “ ปันต๋า “ เพราะสมัยโบราณใช้ผ้าสี่เหลี่ยมเป็นตารางนำมาเย็บต่อๆกัน ซึ่งตารางตรงกับภาษาเหนือคือ “ ต๋า “ และจำนวนตารางที่ลงตัวในการห่มพระเจ้าตนหลวงคือ 1,000 ตาราง หรือ 1,000 ต๋า นั่นเอง และคนล้านนาเชื่อว่าพระพุทธรูปก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า เมื่อเข้าถึงฤดูหนาวจึงมีการทำผ้าห่มกันหนาวให้กับองค์พระและเชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายผ้าพันตา จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกทุกข์ได้ยาก อันตราย เสมือนมีเกราะป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆไม่ให้มาสู่ ผู้ถวาย