PEA พะเยา ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

PEA พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565

        วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวณัฐณิชา  ใจสมิง นทน.5 (จป.ว) PEA พะเยา  นำพนักงาน และลูกจ้าง PEA พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) จังหวัดพะเยา ประจำปี 2565 ณ ข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ เช่น การกล่าวคำปฏิญาณตน การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด นิทรรศการของส่วนราชการ การแสดงกิจกรรมของนักเรียน