รวมกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่สร้างรายได้

แชร์ข่าวพะเยา

      ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ที่เป็นผลผลิตของหมู่บ้าน ทำออกจำหน่ายถึงแม้จะกระทบกับการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 แต่ก็ยังสามารถจำหน่ายได้

      ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ต้องช่วยกันทำการผลิตชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์แบบต่างๆเพื่อส่งให้กับลูกค้า หลังได้มีการรวมกลุ่มกันนำผลิตผลไม้ไผ่ ซึ่งมีอยู่จำนวนมากในพื้นที่ของหมู่บ้าน มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าที่เดินทางมาสั่งทำ และมารับซื้ออย่างต่อเนื่อง

     โดยนายพวง ดูดี อายุ 63 ปี ประธานกลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ บ้านดอกบัว ระบุว่า ก่อนหน้านั้นกลุ่มของตนเองได้รวมตัวกันนำไม้ไผ่มาทำเป็นบันได และออกจำหน่าย แต่ต่อมามีเศษชิ้นส่วนของ ไม้ไผ่ เหลือเป็นจำนวนมาก จึงทำการนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยเริ่มต้นทำเป็นเพียงแคร่สำหรับนอนเล่นและมีคนเห็นเดินทางมาหาซื้อ ต่อมาพัฒนาเป็นรูปแบบของชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนั่งเล่นโดยจำหน่ายเริ่มต้นที่ราคา เพียง 500 บาท สำแคร่ที่ไม่มีพนัก และหากเป็นเก้าอี้และโต๊ะชุดก็จะจำหน่ายที่ราคา 1000 บาทถึง 1300 บาท ซึ่งที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับผลกระทบโควิด 19 นั้นมียอดออเดอร์สั่งจองกันจนล้น แต่ขณะนี้ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 แต่ก็ยังมีผู้สั่งจอง ให้ทำอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

นายพวง ดูดี อายุ 63 ปีบ้านเลขที่ 122 หมู่ 4 บ้านดอกบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 087-7864937


แชร์ข่าวพะเยา