จ.พะเยา พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง 8 ราย เข้มสถานบริการปลอดภัย

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา  วันนี้จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย  ติดเชื้อจากที่ทำงานจังหวัดเชียงใหม่ และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 7 ราย ปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับคลัสเตอร์ร้านวัสดุก่อสร้าง อำเภอเชียงคำและครอบครัวในตำบลควร อำเภอปง  ขณะที่ ศบค.จังหวัดเร่งรณรงค์ให้สถานประกอบการโดยเฉพาะร้านอาหารใช้มาตรการการป้องกันโควิดอย่างเข้มข้น พร้อมมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นและเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณะสุข

    วันที่9พฤศจิกายน2564 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบประกาศเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการบัตร ร้านอาหาร ปลอดภัย ไว้ใจได้ (Covid free personel )  จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ที่มีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นและเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณะสุข โดยผู้ประกอบการและพนักงานได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100 %   ตามแผนเร่งรัดในการรองรับการเปิดประเทศและการระบาดโควิด-19 โดยการปรับมาตรการด้านสังคม จังหวัดพะเยา  ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา  วันนี้จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 8 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เดินทางมาจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย  ติดเชื้อจากที่ทำงานจังหวัดเชียงใหม่ และติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด จำนวน 7 ราย ปัจจัยเสี่ยงสัมพันธ์กับคลัสเตอร์ร้านวัสดุก่อสร้าง อำเภอเชียงคำและครอบครัวในตำบลควร อำเภอปง

     ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,135 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 11 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,011 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 116 ราย  โรงพยาบาลสนามจังหวัดพะเยา จำนวน 12 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 8 ราย สำหรับสถานที่กักกันของรัฐ จังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้เข้ารับการกักตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 4 ราย  ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 250,387 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.47 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา