จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิด 19 คัตเต้อร์ใหม่เพิ่มต่อเนื่อง 24 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้พบคัตเตอร์ใหม่อีก 2 แห่งคือ คัตเตอร์ตลาดในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ และคัตเตอร์ข้าราชการในพื้นที่อำเภอเมือง ขณะที่คัตเตอร์ร่วมงานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอีกจำนวน 10 ราย และพบเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย

     วันที่24พฤศจิกายน2564สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้ยังคงพบผู้ป่วย โควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 24 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ในจังหวัดทั้งหมด โดยเป็นคลัสเตอร์ตลาดในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์  ตำบลห้วยลาน  อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 8 ราย คลัสเตอร์เดิม งานศพบ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จำนวน 10 ราย คลัสเตอร์เดิม โรงน้ำแข็ง ตำบลลอ อำเภอจุน จำนวน 1 ราย และเป็นคัตเตอร์ข้าราชการติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงาน  จำนวน 2 ราย  ผู้ป่วยติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงาน (รับเหมาสแตนเลส) จำนวน 1 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อในครอบครัวเดียวกัน จำนวน 1 ราย

     รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,473 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 41 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,254 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 209 รายและศูนย์พักคอย ( Community Isolation )อำเภอปง จำนวน 57 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 1 ราย อายุ 68 ปี อยู่ในภูมิลำเนา ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวนทั้งสิ้น 10 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 274,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.63 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา